"Τα της θάλασσας"

Summer 2020

Τα χαρακτηριστικά & η τιμή πώλησης αναγράφονται στην εικόνα κάθε έργου ξεχωριστά.

"Σαντορίνη"

Τα χαρακτηριστικά & η τιμή πώλησης αναγράφονται στην εικόνα κάθε έργου ξεχωριστά.

Τα έργα εκτέθηκαν τον Αύγουστο του 2020 στο Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας στην Σαντορίνη

"Ερωτικά Γράμματα"

Η abstract απόδοση των ερωτικών
γραμμάτων της Μαρίας Πολυδούρη προς
τον Κώστα Καρυωτάκη

Δεν υπάρχει διαθέσιμο έργο προς πώληση
από τη συγκεκριμένη ενότητα

Παρίσι

2020

Τα συγκεκριμένα έργα εκτέθηκαν στο Παρίσι στην γκαλερί "Du Colombier"
τον Μάρτιο του 2020
Δεν υπάρχει διαθέσιμο έργο προς πώληση από τη συγκεκριμένη ενότητα

"Φθορές"

2019

Δεν υπάρχει διαθέσιμο έργο προς πώληση από τη συγκεκριμένη ενότητα

"Ιαπωνία , μία άλλη ματιά"

2015

Δεν υπάρχει διαθέσιμο έργο προς πώληση
από τη συγκεκριμένη ενότητα

"Ακατάλληλον"

2014

Δεν υπάρχει διαθέσιμο έργο προς πώληση από τη συγκεκριμένη ενότητα

"Το ρόδι"

2017

Δεν υπάρχει διαθέσιμο έργο προς πώληση από τη συγκεκριμένη ενότητα